Spring til indhold

Årets gang

Med udgangspunkt i vores fælles pædagogiske læreplaner i Distrikt Holbæk By arbejder vi i løbet af året med flere temaer, hvor vores traditioner og højtider også går ind under.

Årshjulet

Kulturelle udtryksformer og værdier

I vuggestuen arbejder vi med sprog og farver, og vi introducerer børnene for gamle børnebøger, sange, rim og remser. I børnehaven arbejder vi med disse temaer og laver dukketeater.

Traditioner

Vi fejrer de traditionelle højtider som fastelavn, påske og jul, og afholder vores egne traditioner som sommerfest, fødselsdage og øv-fest.

Vi slår katten af tønden.

Vi afholder påskebuffet.

Vi holder sommerfest for børn og forældre.

Vi spiser julefrokost.

Vi deltager i julegudstjeneste i Tveje Merløse kirke.

Vi holder juletræsfest for børn og forældre.

Før-skole-børnene går Lucia-optog for forældre og børn til vores juletræsfest.

Vi fejrer fødselsdage.

Vi holder øv-fest for de børn, som stopper på stuen.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen