Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt, da vi tror på, at vi derved sikrer den optimale trivsel for det enkelte barn.

Samtaler og medindflydelse

Forældresamarbejdet er meget vigtigt for trivslen mellem børn, forældre og personale. Derfor kan I komme og være med, når I har tid og lyst. Vi modtager gerne ideer og hjælp fra jer. Vi nyder de ressourcer, der er i forældre- og bedsteforældregruppen.

Forældresamtaler

Vi holder forældresamtale efter tre måneder og derefter en gang årligt. Er der yderligere behov, så henvend dig og aftal et møde med os. Det er vigtigt, at vi ikke taler henover børnene.

Forældreråd

De valgte forældre kan ses på forældrerådstavlen i fællesrummet.

Udover at varetage de opgaver, der sædvanligvis er forbundet med forældrerådets arbejde, ønsker forældrerådet at støtte arbejdet med at videreudvikle forældredeltagelsen i børnenes hverdag via princip om, at de forældre, der har mulighed for det, gerne må bruge tid i børnehaven sammen med børnene på hverdage, festdage og arbejdsdage. De vil på den måde give kulturen videre til de nye forældre.

Skovhusets forældreråd består af otte forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og den pædagogiske leder.

Skovhusets Venner

Forældre til børn i Skovhuset har startet forældreforeningen Skovhusets Venner.

Skovhusets Venner afholder årligt flere faste arrangementer for Skovhusets børn og forældre og sørger ligeledes for indkøb af årskort til Andelslandsbyen Nyvang og administration af frugtordningen

Alle forældre til børn, der er indskrevet i Skovhuset, er medlem og bidrager hvert år med 100 kroner pr. barn.

Beløbet indbetales til reg.nr. 0520 kontonr. 0000565082 i Sparekassen Sjælland eller via Mobilepay til kasserer Sidse Søgård på telefon 61 66 29 40.

Til frugtordningen i vuggestuen indbetales der pr. barn 100 kr. hver måned på reg.nr. 0520 kontonr. 0000565074.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen