Spring til indhold

Profil

At være en del af et børnehus på en lille ø, betyder at vi her kender alle børnene, og at de og deres forældre kender hinanden.

Om Orø Børnehus

Orø Børnehus har omkring 30 børn fordelt på to stuer - vuggestue og børnehave.

Orø Børnehus er med i Dagtilbud Holbæk Bys videreudvikling af personalets pædagogiske praksis.

Sammen med børnene har vi dagligt forskellige tilrettelagte aktiviteter, som afspejler de pædagogiske læreplaner og Holbæk kommunes Børn og Unge politik.

Vi arbejder lyttende, anerkendende og reflekteret overfor det enkelte barn og den samlede børnegruppe. Vi ser forældresamarbejdet som en af de vigtigste forudsætninger for en god trivsel hos det enkelte barn.

Den nære kontakt til alle børn i institutionen giver en meningsfyldt hverdag, der hænger sammen.

I Orø Børnehus er det vigtigt for os:

- at børnene er glade for at være her

- at forældrene er aktive og engagerede

- at børnene er ude hver dag

- at børnene lærer deres lokalmiljø at kende

- at børnene får gode oplevelser

- at børnene får omsorg og nærvær

- at børnene er gode kammerater

- at legen er et uhyre vigtigt element i børns læring og trivsel

- at vi voksne er vejledere for børnene

- at børnene får muligheder for at være kreative

- at vi understøtter børnenes sproglige udvikling

- at vi understøtter børnenes matematiske udvikling

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Karina Steensgaard, email: karst@holb.dk.

Læreplan for Dagtilbud Holbæk By

Tilsynsrapport for Orø Børnehus 2021Feedback

Sidst opdateret

13.03.2023

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen