Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Vi prioriterer samarbejdet med forældrene højt. Gennem en tæt og gensidig dialog sikrer vi de bedst mulige betingelser for børnene i Orø Børnehus.

Et aktivt forældresamarbejde

Forældredeltagelse

Orø Enhedsinstitution har en meget aktiv forældregruppe og har sammen med den samlede Holbæk By Skole en engageret bestyrelse, hvor Orøs forældreråds formand har fast plads udover de af forældrene valgte bestyrelsesmedlemmer.

En af årets helt store traditioner er det store loppemarked pinselørdag, hvor forældre og ansatte går sammen om at arrangere et loppemarked, hvor overskuddet går til institutionens børn.

Forældresamtaler

Når et nyt barn starter i vores institution, inviteres forældrene til en samtale kort efter barnets start. Der afholdes også en samtale i forbindelse med overgang fra vuggestue til børnehave og igen ved overgang fra børnehave til skole.

Forældreråd

Vi har et forældreråd der består af fire forældre der repræsentere hele Orø Enhedsinstitution; børnehus, SFO og skole.Feedback

Sidst opdateret

13.03.2023

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen