Spring til indhold

Velkommen til Orø Børnehus

Vi er en enhedsinstitution, som organisatorisk hører under skole- og dagtilbudsdistrikt Område Holbæk By.

Alle børn skal opleve sig som en vigtig del af fællesskabet

Orø Børnehus er en lille daginstitution, som rummer børn fra 0-6 år.

Børnehuset er placeret i hjertet af Orø ved siden af kirken og overfor Orø Kro.

Vi har til huse i en gammel skolebygning med kringelkroge, trapper og hyggelige værelser. Det betyder, at vi skaber en hjemlig følelse for børnene med alt, hvad det indebærer af tætte relationer og nærvær, fordi børn og pædagoger er tæt sammen. 

Flere børnefamilier flytter til Orø med et ønske om, at deres børn skal starte hos os. Det er vi enormt glade for, for vi elsker nemlig børn. Samtidig er vi også en lille institution med plads til ca. 30 børn fordelt på vuggestuen og børnehaven. Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at der er plads til alle, der ønsker at gå i børnehuset. I øjeblikket er det derfor kun muligt at skrive sig op til børnehuset via ventelisten, og det er en god ide at gøre dette i god tid, inden dit barn har brug for pasning. 

Skriv dit barn på venteliste

Hvis du går med tanker om, at dit barn skal starte i Orø Børnehus, så skriv til pædagogisk leder Stefan Wiekhorst på swiek@holb.dk  og hør mere om mulighederne.

Luk alle
Åben alle

Vi har til huse i en gammel skolebygning i tæt forbindelse til skole og SFO. Børnehuset rummer 1 vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper med hvert et grupperum. Derudover består huset af et fælles køkken, et kreaværksted, et multirum, et kontor og to garderober. Der er gode muligheder for led og aktiviteter i mindre grupper både inde og ude. Vi vægter tætte relation og nærvær, tid til fordybede samtaler og aktiviteter og leg i mindre grupper.  

Børnehuset ligger tæt på naturen og lokalsamfundet inddrages til stort og småt.

 

I Orø Børnehus er det vigtigt for os:

- at børnene er glade for at være her

- at forældrene er aktive og engagerede

- at børnene er ude hver dag

- at børnene lærer deres lokalmiljø at kende

- at børnene får gode oplevelser

- at børnene får omsorg og nærvær

- at børnene er gode kammerater

- at legen er et uhyre vigtigt element i børns læring og trivsel

- at vi voksne er vejledere for børnene

- at børnene får muligheder for at være kreative

- at vi understøtter børnenes sproglige udvikling

- at vi understøtter børnenes matematiske udvikling

Børnesynet i Orø Børnehus

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Stefan Wiekhorst på swiek@holb.dk eller på tlf. 7236 2694.

Læreplan for Dagtilbud Holbæk By

Tilsynsrapport for Orø Børnehus 2024

Personalet i Orø Børnehus består af 6 pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 2 pædagogmedhjælpere. Personalet er fast tilknyttet til de forskellige børnegrupper.

Muslingerne - 0-2-årige Annette (pædagog), Birgitte (pædagog) og Sara (pædagogmedhjælper). I perioder har vi studerende.
Søstjernerne - 3-5-årige Janne (pædagog), Ilse (pædagog), Maj-Britt (pædagogisk assistent) og Thomas (pædagogmedhjælper).
Delfinerne - 5-6-årige (kommende skolebørn) Mette (pædagog) og Charlotte (pædagog, er også i SFO).
Pædagogisk leder Pædagogisk leder Stefan Wiekhorst. Tlf. 72 36 26 94 / mail swiek@holb.dk  

Udover arbejdet i børnegrupperene, så er der et tæt samarbejde på tværs af huset, lige som vi samarbejder med Orø SFO.

Vi vægter, at alle medarbejderne har en høj faglighed. Det betyder, at alle medarbejderne deltager i kompetenceudvikling.

Vi prioriterer samarbejdet med forældrene højt med fokus er på børnenes trivsel og udvikling.
Gennem en tæt og gensidig dialog sikrer vi de bedst mulige betingelser for børnene i Orø Børnehus.

Orø Enhedsinstitution har en meget aktiv forældregruppe og en af årets helt store traditioner er det store loppemarked pinselørdag, hvor forældre og ansatte går sammen om at arrangere et loppemarked, hvor overskuddet går til institutionens børn.

Forældresamtaler

Når et nyt barn starter i vores institution, så er I velkomne til at aftale et besøg. Derudover inviteres I til en opstartssamtale. Denne samtale varer ca. en time, og vi bruger et skema, så vi sikrer. at vi får talt om alle relevante informationer i relation til jeres barn.

Efter ca. 3 måneder inviteres I til en evalueringssamtale. Alle forældre inviteres derudover til en årlig forældresamtale med fokus på

  • jeres barns trivsel og udvikling
  • evt. fælles fokusområde
  • en gensidig drøftelse af samarbejdet mellem børnehus og forældre

Der afholdes i øvrigt også en samtale i forbindelse med overgang fra vuggestue til børnehave og igen ved overgang fra børnehave til skole.

Forældreråd

Forældrerådets opgave er at understøtte fællesskabet omkring Orø Skole og Børnehus, fx gennem tilrettelæggelse og afholdelse af traditioner og arrangementer for børn og forældre.

Forældrerådet består af mindst fire forældre, der repræsenterer hele Orø Enhedsinstitution; børnehus, skole og SFO. Der er valg til forældrerådet hvert år i april. 

Forretningsorden for forældrerådet for Orø Skole og Børnehus

Fra børnehus til skole

Orø Enhedsinstitution er på mange måder anderledes. Når børnehus og skole ligger på den samme matrikel, bliver skolestarten ikke så overvældende. Vores børn i børnehuset kender skolen og skolens voksne allerede fra vuggestuen, da vi har fælles temaer året igennem. Derfor virker overgangen fra børnehus til skole ikke så overvældende.

Vores indkøringsforløb i foråret frem til skolestart varierer fra år til år afhængigt af børnegruppens størrelse og sammensætning.

Vi tager gerne imod studerende

Orø Børnehus er uddannelsesinstitution for Professionshøjskolen Absalon. Vi tager imod halvårsstuderende hvert forår og studerende i ulønnet praktik hvert efterår. Den studerende tilknyttes vuggestuen, hvor praktikvejlederen også arbejder. Du kan finde praktikbeskrivelsen på praktikportalen.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for at komme i praktik hos os. Så kan vi samtidig aftale et besøg.

Åbningstider i Orø Børnehus

Mandag-torsdag kl. 6.15 - 16.45

Fredag kl. 6.15 - 16.30

Lukkedage og fællespasning

Holbæk Kommune har 19 lukkedage om året. På lukkedagene er der, med undtagelse af grundlovsdag og Juleaftensdag, mulighed for fællespasning i et børnehus i Holbæk. Info om fællespasning og tilmelding hertil bliver sendt ud via Aula.

Om lukkedage og fællespasning

De faste traditioner

I Orø Børnehus har vi flere årligt tilbagevendende begivenheder, både de mere traditionelle, og dem der er særligt kendetegnende for Orø Børnehus.

Fastelavn

Fastelavn

Bedsteforældredag

Loppemarked pinselørdag

pinseloppemarked

Sommerfest i juni med farvel til de børn, der skal til at gå i skole

Forældrearbejdsdag den første lørdag i september.

arbejdsdag

Motionsdag fredag i uge 41

Jul i haven sammen med skolen i slutningen af november/start december

Julefest d. 13. december

luciaoptog

Fra skole til børnehus

Orø Skole har eksisteret siden 1642.

I 1826 byggede man skolen om, og den fik bla. trægulve, pulte og bænke.

I 1910 byggede man en forskole ved Brøndevej med gymnastiksal i den ene ende. Det er den bygning hvor Orø Børnehus er i dag.

I 1999 indviedes den nyeste bygning, som nu rummer skolens klasser samt biblioteket.

Orø Børnehus har været en del af skolen siden 2006.

Sammen med skolen udgør vi en enhedsinstitution, og vi bor alle på samme matrikel.Feedback

Sidst opdateret

29.02.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen