Spring til indhold

Indkøring

Vi sørger for en god og tryg indkøring, når dit barn skal starte i Orø Børnehus eller flytte fra vuggestue til børnehave.

En god og tryg opstart

Ny i Orø Børnehus

Når dit barn skal starte i Orø Børnehus, vil du modtage et brev fra os med invitation til at komme på besøg.

Forældrene og børnehusets personale aftaler indbyrdes, hvordan indkøringen skal forløbe. Det er vigtigt at indkøringen bliver så god og tryg som muligt for både barn og
forældre. Vi bestræber os på at tage individuelt hensyn til det enkelte barn, da børn har forskellige behov.

Overgangen fra vuggestue til børnehave

Vi ved, at alle overgange for børn er en belastning, som vil medføre en vis form for regression. Derfor er det vigtigt at skabe et forløb, hvor barnet bliver mest mulig trygt. Vi understreger desuden vigtigheden af, at både børnehus og forældre har et ansvar for, at belastningen bliver så lille som muligt.

Børnehuset sikrer et glidende forløb, en dialog og en opmærksomhed på barnet. Forældrene kan hjælpe ved at give børnene kortere dage i den første periode.

Forløbet

En til to måneder før flytningen meldes forløbet og tidspunktet ud til forældrene. En måned før flytningen starter indkøringen. De sidste fjorten dage inden flytningen udvælges dage, hvor børnene deltager i samling eller frokost inde i børnehaven.

Der vil være en overleveringssamtale mellem vuggestue og børnehave i forbindelse med overgangen.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen