Spring til indhold

Dagens rytme

Børn har brug for stabilitet og en fast rytme i hverdagen med fastlagte tidspunkter for, hvornår de spiser, sover og er aktive. Det giver tryghed og ro.

Daglige rutiner

Morgenen

Børnehuset og SFO åbner samlet i børnehavens lokaler klokken 6.15. Vi vægter en god modtagelse af jeres barn, og vi vægter den tætte situation med børn fra forskellige aldersgrupper samlet i gode legerelationer, gode snakke og det fællesskab, der er i vores aldersintegrerede skole og børnehus. Der er søskendebørn, venner og legekammerater hjemme fra vejen, som er sammen her om morgenen.

Når barnet møder, skal forældrene skrive barnet ind i Aula på iPad, hvor de også skal skrive det forventede tidspunkt for afhentning, og hvem der henter barnet.

Vi er færdige med at spise morgenmad klokken 7.30.

Lidt før klokken 8.00 sendes skolebørnene i skole, og vuggestuen og børnehaven deler sig op.

Frem til samlingstidspunktet klokken 9.00 tilbydes aktiviteter, som ikke kræver tæt voksenstyring. Aktiviteter som kræver tæt voksenstyring tilbydes først, når alle voksne er mødt ind. De aktiviteter, der sker i dette tidsrum, er derfor aktiviteter, som den voksne vurderer passer til antal børn og øvrige forhold.

Formiddagen

Klokken 9.00 til klokken 9.30 holder vi samling i både børnehave og vuggestue. Dørene lukkes ind til rummene, så vi signalerer at der skal være ro. Vi finder ud af, hvem der er kommet, og hvad skal vi lave i dagens løb. Derefter er det tid til rim og remser, sange og fagtesange, og til sidst spiser vi formiddagsmad.

Efter samlingen foregår formiddagens aktiviteter, og derefter spiser vi frokost.
Efter frokosten skal de små sove, og de øvrige børn går på legepladsen og får frisk luft
Når de mindste børn er vågnet, og de større børn er kommet ind fra legepladsen, spiser vi eftermiddagsmad.

Eftermiddagen

Vi leger, spiller spil, tegner, syr, er kreative og hygger sammen. Aktiviteterne kan foregå både indendørs eller ude på legepladsen.

Sidst på eftermiddagen er vuggestuebørn og børnehavebørn igen samlet i et af lokalerne, og til sidst afslutter vi dagen og siger tak for i dag og på gensyn i morgen.

Der skal tjekkes ud i Aula.Feedback

Sidst opdateret

14.03.2023

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen