Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Vi bygger bro mellem familier og Eventyrlunden. Vi møder forældrene med åbenhed og nærvær, og sørger for, at alle føler sig velkommen.

Forældresamtaler, forældreråd og den daglige dialog

Vi gør meget ud af vores samarbejde med forældrene.

Opstart

Når barnet starter i Eventyrlunden, holder vi et møde med forældrene, hvor både forældre og personale kan spørge ind til forskellige ting. Vi afstemmer krav og forventninger til vores samarbejde. Forældrene fortæller os om, hvor deres barn er i udviklingen, om der er nogle særlige udfordringer, vi skal tage hensyn til, og om de ting barnet godt kan lide at lege med osv.

3-månederssamtale

Vi afholder forældresamtaler tre måneder efter barnets start. Her er der mulighed for at fortælle forældrene om barnets trivsel og udvikling og få afklaring af forskellig karakter.

Årlig samtale

Ellers holdes der samtaler en gang om året. Der er selvfølgelig mulighed for en samtale hvis personalet eller forældrene har behov.

Overlevering

Når barnet skal flytte fra vuggestue til børnehave, får forældrene tilbudt en overleveringssamtale. Her vil både barnets vuggestuepædagog og børnehavepædagogen være til stede. Denne samtale tilbyder vi for at sikre os, at viden omkring barnet ikke går tabt.

Ligeledes er der samtaler, når barnet skal videre i skole.

Den daglige dialog

Den daglige dialog vil være til stede i den udstrækning, der er tid og mulighed. Vi ønsker, at forældrene respekterer vigtigheden af, at medarbejderne først og fremmest er opmærksomme på børnene. Beskeder kan skrives på vores Intra.

Forældreråd

I Eventyrlunden har vi valg til forældrerådet én gang om året. Nogle bliver valgt for en to-årig periode og andre for en et-årig periode. Forældrerådet er aktive i forhold til forskellige arrangementer hen over året. Vores formand sidder også i distrikt Holbæk Bys bestyrelse. Forældrerådet bliver inddraget i ansættelser, økonomi og ad hoc opgaver. På møderne debatterer vi forskellige temaer som f.eks. mobbepolitik og magtanvendelse.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen