Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Vi er optaget af et rigtig godt samarbejde med forældre.

Forældresamtaler, forældreråd og den daglige dialog

Vi møder forældrene med åbenhed og nærvær, og sørger for, at alle føler sig velkommen.

Opstart

Når barnet starter i Eventyrlunden holder vi et møde med forældrene hvor vi præsenterer Eventyrlunden og den stue, barnet bliver tilknyttet til. Vi afstemmer krav og forventninger til vores samarbejde. Forældrene fortæller os, om vi skal tage særlige hensyn, og om barnet har særlige udfordringer.

Samtaler

Vi afholder forældresamtaler ca. tre måneder efter barnets start. Her er der mulighed for at fortælle forældrene om barnets trivsel og udvikling og afstemme samarbejdet.

Der er altid mulighed for en mere dybgående samtale omkring dit barns trivsel, det kan være på opfordring fra personalet eller fra forældre.

Den daglige dialog

Den daglige dialog vil være til stede i den udstrækning, der er tid og mulighed. Vi ønsker, at forældrene respekterer vigtigheden af, at medarbejderne først og fremmest er opmærksomme på børnene. Beskeder til medarbejdere kan skrives på vores Aula. Har du behov for at skrive til vores pædagogisk leder Isabelle så brug venligst istap@holb.dk  

Forældreråd

I Eventyrlunden har vi valg til forældrerådet én gang om året. Forældre bliver valgt for en to-årig periode. Forældrerådet er aktive i forhold til forskellige arrangementer f. eks. organisering af sommerfesten i august. Forældrerådet kan blive inddraget i ansættelser, økonomi og ad hoc opgaver som f. eks. pædagogisk tilsyn.

Vores formand sidder også i Forældrebestyrelsen for Dagtilbud Holbæk By.Feedback

Sidst opdateret

08.04.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen