Spring til indhold

Årets gang

I Eventyrlunden er årshjulet planlagt ud fra et eller flere af de fastlagte lærerplanstemaer.

De faste traditioner

Børnehuset arbejder med faste planlagte aktiviteter, ud fra et eller flere fastsatte temaer i den pædagogiske læreplan. Personalet på de enkelte stuer tilrettelægger herefter læringsmål for gruppen og i nogle tilfælde, specifikke læringsmål for enkelte børn.
Børnehuset arbejder med den pædagogiske planlægning via forløbsskemaer og øver sig i at
fastsætte læringsmål før aktiviteterne planlægges.
Læringsmålene for de enkelte stuer er synlige for såvel personalet, som for de forældre der
orientere sig på ugeplanen.

Spørg gerne personalet hvis du vil vide mere om Eventyrlundens årshjul.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen