Spring til indhold

Om os

Vi er et børnehus der lægger stor vægt på forældresamarbejde, åbenhed og plads til forskellighed.

Om Eventyrlunden

Vi har stor fokus på trivsel og udvikling. Børn lærer på forskellige måder og i forskellige tempi. Vi tilrettelægger vores pædagogiske hverdag ud fra både det enkelte barns behov og for hele gruppens behov. Vi lægger vægt på, at børnene er glade for at tilbringe dagen i institutionen.

Profil

Børnehuset Eventyrlunden er et forholdsvis nyt børnehus, som ligger i skønne omgivelser, tæt på skov og naturliv

Medarbejderne

I Eventyrlunden har vi medarbejdere af begge køn med en aldersspredning fra 20 til 61 år.

Forældresamarbejde

Vi bygger bro mellem familier og Eventyrlunden. Vi møder forældrene med åbenhed og nærvær, og sørger for, at alle føler sig velkommen.

Skolesamarbejde

Eventyrlunden har, ligesom de øvrige børnehuse i distriktet, et formaliseret samarbejde med Absalonskolen.

Studerende

Brænder du for pædagogik, tager vi rigtig gerne imod dig som studerende eller praktikant i Eventyrlunden.

Åbningstider

Her kan du finde oplysninger om vores åbningstider samt lukkedage og fællespasning.

Årets gang

I Eventyrlunden er årshjulet planlagt ud fra et eller flere af de fastlagte lærerplanstemaer.


Feedback

Sidst opdateret

28.05.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen

Kig forbi

Vi giver meget gerne en rundvisning i Eventyrlunden efter aftale. Hvis I ønsker at besøge os, så kontakt os i forvejen, og lad os lave en aftale. Det giver os mulighed for at sætte ressourcer af, så vi kan vise jer rundt og fortælle om vores institution. 

Find Eventyrlunden