Spring til indhold

Ferie og sygdom

Besked om ferie bedes givet i god tid, så vi bedre kan tilrettelægge fordelingen af vores medarbejderressourcer.

Alt det vigtige om ferie, fridage og sygdom

Ferier og lukkedage

Alle beskeder vedrørende ferie og fridage foregår via Aula. Giv os besked så snart I ved, hvornår barnet holder ferie eller fridag. Besked om ferie bedes givet i god tid, da det handler om at tilrettelægge personalets arbejdstid bedst muligt.

Der kommer besked ud på Aula om fællespasning ved lukkedage, hvor du også kan tilmelde dit barn. 

Læs mere om lukkedage og fællespasning

Sygdom

Eventyrlunden modtager ikke syge børn. Et sygt barn har bedst af at være hjemme. Vores indikator for at vurdere om et barn er sygt, er ikke alene om barnet har feber, men om barnet kan og vil deltage i dagens aktiviteter på lige fod med de øvrige børn, om barnet spiser og drikker normalt, har dårlig mave osv. Vi er hverken læger eller sygeplejersker, men vi har forstand på at se om jeres barn trives. Det er hensynet til jeres barn og de øvrige børn, der har betydning, når vi ringer barnet hjem.

Giv os besked via Aula, hvis jeres barn er sygt.

Vi henholder os til sundhedsstyrelsens retningslinjer om smitsomme sygdomme, i forhold til modtagelse af syge børn.

Et barn har bedst af at have en sygdomsfri dag hjemme, inden det kommer i institution igen.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalingerFeedback

Sidst opdateret

18.03.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen