Spring til indhold

Alvorlige ulykker

Indsatsplan i tilfælde af alvorlige ulykker

 

Situation

 

En eller flere børn og/eller medarbejdere er kommet alvorligt til skade, mens de er i institutionen.

 

 

Alarmering

 

Alarmen kan komme fra medarbejdere, børn eller udefrakommende.

 

 • Alarmér om brug for akut hjælp til 112.
 • Pædagogisk leder, Isabelle Pollet, alarmeres via telefon eller mail.
 • Pædagogisk leder alarmerer områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, email: rikr@holb.dk. 
 • Pædagogisk leder eller områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres.

 

 

Opgaver

 

Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og tag hånd om eventuelle vidner til ulykken.

 

 

Handling

 

Straks:

 

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer:

 

  • Sørg for at samle og bringe andre børn i sikkerhed.
 •  
  • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over.
 •  
  • Aftal hvem der tager imod beredskabet.

 

Umiddelbart efter/resten af dagen:

 

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede personer.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.
 • Informer relevante pårørende, medarbejdere, presse.
 • Tag stilling til information af øvrige forældre.

 

Sådan yder du kollegial førstehjælp, hvis der er sket en alvorlig ulykke:

 

 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt og lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for, at han/hun ikke er alene det første døgn.

 

Opfølgning:

 

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.
 • Inddrag den lokale krisestab.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

 

 

Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Pædagogisk leder eller områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, fungerer som kriseleder under indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Pædagogisk leder eller områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

 

Bemanding og udstyr

 

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent evt. hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over, hvor du kan finde den nærmeste hjertestarter.

 

 

Kommunikation

 

 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

 

Kontaktoplysninger

 

 • Alarmcentralen 112
 • Pædagogisk leder, Isabelle Pollet, tlf. 72 36 51 29, email: istap@holb.dk
 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, email: rikr@holb.dk.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 

 

Øvrigt

 

 • Lad ikke involverede børn/medarbejdere være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring børn/medarbejdere.
 • Lyt til de involverede børn/medarbejdere og lad dem fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere de involverede børns/medarbejderes handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. de involverede medarbejdere hjem.
 • Sørg for, at involverede medarbejdere ikke er alene det første døgn.

 Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen