Spring til indhold

Skolesamarbejdet

Samarbejdet med skolerne er vigtigt, så vi sikrer så god en sammenhæng som muligt mellem skole og institution.

Fra børnehus til skole

Vi har et tæt samarbejde med Absalonskolen i forbindelse med skolestart, hvor vi tager på besøg, så børnene føler sig mere trygge, når de starter i skole. På Absalonskolen har vi også et læserum sammen med Holbæk Bibliotek, hvor der er bøger, spil og tavler, som vi bruger med både de kommende skolebørn men også sammen med Troldene og Jætterne.

Der er også et science- og matematiknetværk, hvor vi to gange om året får besøg af skolens vejlederne og vi besøger Absalonskolen og laver forskellige aktiviteter.

Vi besøger også gerne de andre skoler, hvor vores kommende skolebørn skal starte.

Derudover har vi fokus på at samarbejde med forældre i forhold til, at børnene bliver klar til skolestart, bl.a. med fokus på selvhjulpenhed, at kunne vente på sin tur, at turde sige sin mening højt mv.Feedback

Sidst opdateret

12.03.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen