Spring til indhold

Skolesamarbejdet

Samarbejdet med skolerne er vigtigt, så vi sikrer så god en sammenhæng som muligt mellem skole og institution.

Fra børnehus til skole

Vi har et tæt samarbejde med Absalonskolen i forbindelse med skolestart, og vi tager på besøg, så børnene føler sig mere trygge, når de starter i skole. Vi besøger også de andre skoler, hvor vores kommende skolebørn skal starte. Derudover har vi fokus på at samarbejde med forældre i forhold til, at børnene bliver klar til skolestart, bl.a. med fokus på selvhjulpenhed, at kunne vente på sin tur, at turde sige sin mening højt mv.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen