Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Vi vægter forældresamarbejdet meget højt, og vi tror på, at vi ved en tæt dialog kan være med til at sikre optimale rammer for det enkelte barn.

Forældresamtaler og forældreråd

Forældresamtaler

Vi holder en forældresamtale inden opstart og cirka tre måneder efter opstart. Derefter tilbyder vi alle forældre en årlig samtale.

I vuggestuen holder vi en samtale, når barnet fylder to år. Vi tager udgangspunkt i en tjekliste i forhold til barnets sproglige udvikling og udarbejder en handleplan i samarbejde med forældre i forhold til den fremtidige indsats.

Når barnet fylder tre år, udarbejder vi en sprogvurdering.

Ved overgang fra vuggestue til børnehave holder vi en forældresamtale, hvor der deltager personale fra både vuggestue og børnehave.

Det er altid muligt at holde ekstra samtaler efter ønske fra forældre eller personale.

Forældrerådet

Forældrerådet består af repræsentanter fra både børnehave og vuggestue, den pædagogiske leder og et par medarbejdere. Forældrerådet mødes 4-5 gange om året, og mødet ligger altid op til bestyrelsesmødet i Dagtilbud Holbæk By, hvor en af vores forældrerepræsentanter også deltager.

I forældrerådet taler vi fx om arrangementer, rekruttering, kostpolitikker og andre sager, der har indflydelse på Elverhøj. Der er valg til forældrerådet i slutningen af august.

 

 Feedback

Sidst opdateret

12.03.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen