Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Et godt samarbejde mellem forældre og dagpleje er vigtigt for barnets udvikling og trivsel.

Samtaler

Ved behov afholdes en samtale 3 måneder efter opstart, hvor I forældre, jeres dagplejer, samt pædagog deltager. Denne har til formål at sikre et godt og fortsat udviklende samarbejde omkring jeres barn.

Når jeres barn er ca. halvandet år, udfærdiger dagplejer og dagplejepædagog i samarbejde et profilark på jeres barn, som tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. Dette er for at se, hvor jeres barn er i udviklingen, og altid med afsæt i det jeres barns kompetencer. Med dette udgangspunkt mødes vi til en forældresamtale.

Forældrekaffe

Når jeres barn går i dagpleje, inviteres I fire gange årligt til forældrekaffe i vores legestue. Her møder I de dagplejere, jeres barn er sammen i hverdagen, samt andre forældre. Det er vores erfaring, at det skaber tryghed hos jer at have mødt de øvrige dagplejere fra gruppen, i forhold til når jeres barn skal i gæstepleje.Feedback

Sidst opdateret

22.03.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen