Spring til indhold
Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Om os

Dagplejen Holbæk By har ansat 30 dagplejere, tre dagplejepædagoger, en pædagogisk leder og en assistent til at passe telefonen om morgenen.

Om dagplejen

Ved opstart fortæller din dagplejer, hvordan dagligdagen er i dagplejehjemmet. I store træk vil det overordnede være ens i alle hjem, dog vil hvert hjem altid have sit eget særpræg, men hvor tryghed, nærvær, omsorg spontanitet og fleksibilitet er dagplejens styrker.

Dagplejen har en åbningstid fra kl. 06.00 til kl. 18.00, og den enkelte dagplejer har individuel åbningstid, dog inden for en 48 timers ramme.

Dagplejerne går i legestue en gang om ugen på Tjørnegården 1 og på Stormøllevej 9, 4300 Holbæk. Her lærer jeres barn at begå sig sammen med flere børn end i den almindelige hverdag hjemme i dagplejehjemmet. Endvidere lærer barnet den dagplejer at kende, som barnet skal i gæstepleje hos, når jeres faste dagplejere har ferie.

Profil

I Dagplejen Holbæk By vægter vi et højt fagligt niveau, hvor trivsel og læring er kerneopgaven.

Medarbejderne

Vores dagplejere er fordelt i hele Dagtilbudsdistrikt Holbæk By. Her kan du se hvilke dagplejere, der bor i nærheden af jer.

Forældresamarbejde

Et godt samarbejde mellem forældre og dagpleje er vigtigt for barnets udvikling og trivsel

Fra dagpleje til børnehus

I Dagtilbudsdistrikt Holbæk By har vi lavet en folder, der beskriver hvordan dit barn overgår fra dagpleje til børnehus, så det foregår på barnets præmisser

Åbningstider

Dagplejens åbningstider varierer fra dagplejer til dagplejer. Den pædagogiske leder kan fortælle jer om åbningstiderne hos den enkelte dagplejer.


Feedback

Sidst opdateret

01.04.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen