Spring til indhold

Indkøring

Når dit barn starter i dagpleje, skal du afsætte mindst en uges tid til indkøring.

En tryg start

Dagplejehjemmene

Dagplejen består af 30 forskellige dagplejehjem med hver deres hjemlige/personlige omgivelser og med hver deres særpræg.

Når man bliver ansat som dagplejer, åbner man sit private hjem, og lader det offentlige benytte sig af hjemmet som pasningstilbud. Derfor er hjemmet godkendt af en pædagogisk leder. Hjemmet bliver indrettet, så det er egnet til udvikling, læring og pasning af op til fem børn i dagtimerne. Der skal være mulighed for at lege både ude og inde, og alle sikkerhedsprocedurer skal være opfyldt. Målet er at give børnene en så god og indholdsrig dag som muligt i trygge og hjemlige omgivelser. Dagplejerne arbejder tæt sammen i det daglige, og mødes mindst en gang om ugen i legestuen med alle børnene.

Besøg i dagplejen

Som nybagte forældre eller som mødregruppe er I altid velkomne til at aftale et besøg, enten hos en dagplejer, eller i vores legestue. Kontakt os på tlf. 72 36 51 76.

Vi prioriterer disse besøg højt, da det giver jer som forældre mulighed for at få kendskab til dagplejen, og mulighed for at I kan se og opleve, hvordan dagligdagen ser ud i dagplejen, således at I kan træffe det rigtige valg. Når man som forældre får tilbudt en dagplejeplads, skabes den første kontakt hos enten dagplejeren eller i legestuen.

Opstartssamtalen

Når barnet starter i dagplejen holder dagplejer, forældre og pædagogisk leder et kontaktmøde, hvor alle informationer om barnet/familien nedskrives i et stamkort. 
Forældre oplyses om almindelig praksis i dagplejen, og der udveksles forventninger til hinanden. Ved dette møde har forældrene også lejlighed til både at stille spørgsmål om dagplejen og fortælle om barnets adfærd og vaner. Desuden aftales praktiske ting vedrørende dagligdagen. Kontaktmødet foregår enten i dagplejehjemmet eller i legestuen.

Opstarten

Dit barn skal lære nye ansigter og et fremmed hjem at kende. Ved at introducere alt det nye i små dosis, gør vi overgangen nemmere for dit barn.

Den første dag er du på besøg i dagplejehjemmet sammen med dit barn. Næste dag siger du farvel og går en times tid. Dit barn lærer at du går og kommer igen. Husk altid at sige farvel! Sig farvel selvom dit barn græder når du skal gå. Det går oftest hurtigt over, og du kan altid ringe til dagplejeren og høre hvordan dit barn har det.

I indkøringsforløbet vænner dit barn sig til, at det er en anden end mor og far, der skal give mad, skifte ble og lægge til at sove. Hvis du fortæller, hvordan I plejer at gøre, og dagplejeren fortæller om sin praksis, så kan I finde ud af at samarbejde om alt det nye for dit barn. Prøv at gør afleveringen så ens som muligt. Små børn har brug for forudsigelighed og gentagelser. Det gør dem trygge.

Den daglige dialog

Vi vægter højt at barn og forældre anvises til en dagpleje, hvor begge parter føler sig trygge, og der er en god positiv kontakt. Det er af største betydning, at forældre har en dagplejer, som de føler sig trygge ved, når barnet afleveres. Derfor er det også vigtigt, at den daglige kontakt mellem forældre og dagplejer fungerer optimalt. Altså at forældre fortæller dagplejer om, hvorledes barnet har haft det siden sidst, hvordan natten er forløbet, hvornår barnet er stået op, træthed eller hvordan barnet har spist til morgen.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen