Spring til indhold

Profil

I Børnehuset Sofiehaven arbejder vi på at blive et højkvalitetsdagtilbud. Planlagte læringsforløb og plads til børnenes frie leg er nogle af metoderne.

Forskellige børn, forskellige behov

Børnehuset Sofiehaven huser hver dag op mod 100 børn i alderen nul til seks år. Vi er optagede af, at alle børn er unikke, og derfor skal de mødes forskelligt.

Opdeling

Børnene er fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Deres stue er deres base, men samtidig arbejder vi meget på tværs af både stuer og afdelinger. Nogle gange går de store vuggestuebørn på tur med de små børnehavebørn, og de store kommende skolebørn samles også på tværs af stuer flere gange ugentligt. Vores børn kender alle voksne i huset og omvendt.

Observationsskema

Vi er optagede af, at alle børn lærer mest muligt, og denne udvikling følger vi i samarbejde med forældrene.

I efteråret 2016 introducerede vi et nyt observationsskema, det hedder Alle Med. Skemaet erstatter de profilark, vi tidligere har benyttet til forældresamtaler. Skemaet udfyldes af os to gange årligt, og giver os et godt overblik over, hvorvidt det enkelte barn udvikler sig alderssvarende, og om der er områder, vi skal have øget fokus på.
Skemaerne kan også give os et billede af, om der er særlige områder, som stuen generelt bør fokusere på. Alle Med har følgende seks overskrifter:

  • Sprog
  • Socio-emotionel udvikling
  • Leg
  • Trivsel
  • Hverdagsaktiviteter
  • Sansning/Motorik

Planlagte læringsforløb;

I Børnehuset Sofiehaven arbejder vi hver dag med planlagte læringsforløb. Det gør vi, fordi vi ved børn trives godt og udvikler sig bedst i mindre grupper.
Vi planlægger vores læringsforløb ud fra børnenes alder og udvikling, og styrker herved både det enkelte barn og den samlede gruppe. Vi vægter dette arbejde højt.
Vi benytter os af Læreplanstræet, dels for at synliggøre dette arbejde, men også for at det visuelt giver et godt overblik, både for det faste personale og hvis der er vikarer.

Feed back
Endnu et tiltag for at fastholde udviklingen og retningen mod et højkvalitetsdagtilbud i huset er, at hver medarbejder hver 6. uge modtager systematisk feedback. Her arbejdes der med medarbejdernes individuelle læringsmål.

Det vil vi kendes på

I forældrerådet drøfter vi med mellemrum, hvad vi gerne vil kendes på.
Vi vil gerne kendes på, at her er styr på tingene, og at børn, forældre og medarbejdere synes her er rart at være, og at børnene trives og udvikler sig. Det oplever vi heldigvis, og vi tror på, at en af årsagerne er, at vi er velorganiserede og strukturerede i vores pædagogiske praksis. Vi stiller store krav til medarbejderne, og vi følger med i udviklingen indenfor vores fag. Vi indgår et tæt samarbejde med alle forældre om netop deres barns udvikling og trivsel, da det præcis er vores kerneopgave.

Tilsynsrapport for Børnehuset Sofiehaven 2021

Læreplan for Dagtilbud Holbæk ByFeedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen