Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Vi ved, at forældre betror det bedste de har til os, og det er altafgørende, at de trygt kan tage herfra og vide, at deres børn har det godt.

Dialog og forældreråd

Den daglige dialog

Forældresamarbejdet i Børnehuset Sofiehaven er højt prioriteret. Den daglige dialog mellem personale og forældre er meget vigtig for alle parter. Vi vil altid gerne høre om det, hvis der er noget særligt, vi skal være opmærksomme på, f.eks. hvis barnet har sovet dårligt om natten eller andet, som kan have betydning for barnets dag i børnehuset.

Det muligt at skrive beskeder til os i AULA, men vi er også glade for den daglige dialog om morgenen og om eftermiddagen. Der er tryk på i ydertimerne, så det kan godt give lidt ventetid, hvis man skal aflevere eller tale med en voksen, men vi forsøger at tilgodese alle.

Det er via AULA, at vi skriver nyheder eller fortæller om kommende aktiviteter, så det er vigtigt, at alle forældre er fortrolige med at bruge dette. Vi hjælper gerne, hvis der er problemer med at bruge AULA..

Søvncoaches og søvnpolitik

Vi har to medarbejdere i Sofiehaven, der er uddannet søvncoaches. Vi oplever, mange forældre har udfordringer med børnenes søvn, og da søvnen er utrolig vigtig for børnenes trivsel og udvikling, har vi valgt at have stort fokus herpå.

Vi tilbyder coaching til forældre, hvis børn har en dårlig søvn, og så har vi i huset også en søvnpolitik, så vi lægger os op af den nyeste forskning herom.

Samtaler er en vigtig del af samarbejdet mellem forældre og personalet

Når et barn har gået hos os i ca. tre måneder, bliver forældrene tilbudt en samtale. Her vil vi typisk tale om, hvordan indkøringen er forløbet, og der er mulighed for at genopfriske nogle af alle de informationer man fik i starten.

Én gang om året afholder vi samtaler, hvor to medarbejdere fra barnets stue er til stede. Ved den årlige samtale tager vi udgangspunkt i observationsskemaet, Alle Med. Vi taler om barnets trivsel og udvikling, og om der er nogle områder, hvor vi i fællesskab bør være særligt opmærksomme.

Når barnet rykker fra vuggestue til børnehave, tilbydes en samtale hvor der deltager en voksen fra vuggestuen og en voksen fra den stue i børnehaven, hvor barnet skal gå. Her vil vi fortælle om, hvordan det er at gå i børnehave, og børnehavens personale hører gerne om det, hvis der er noget særligt omkring barnet, de skal tage højde for.

I tilbydes også en samtale, inden jeres barn skal starte i skole.

Hvis der herudover opstår bekymring for barnet, er der altid mulighed for at tale med os om det.

Børnene deltager ikke ved samtalerne.

Forældremøder

Vi inviterer til forældremøde i Børnehuset Sofiehaven hvert efterår. Her er der mulighed for at høre mere om børnenes dagligdag og netværke lidt med de andre børns forældre. Det er altid en hyggelig aften, med gode dialoger om børnene. Forældremødet er et godt sted at få afstemt de gensidige forventninger.

Forældrerådet

Forældrerådet har til opgave at varetage institutionens drift og udvikling inden for de mål og rammer, der er fastsat af Forældrebestyrelsen.
Man kan altid henvende sig til forældrerådets medlemmer på Aula, hvis man har forslag til emner, der ønskes drøftet.

Forældrerådet består af fem til ti forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og den pædagogiske leder. Desuden er der valgt to suppleanter blandt forældrene.Feedback

Sidst opdateret

18.03.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen