Spring til indhold

Dagens rytme

Børn trives bedst i en forudsigelig og genkendelig hverdag. De har brug for stabilitet og en fast rytme. Det giver tryghed og ro.

De daglige rutiner

Morgenerne i Børnehuset Sofiehaven

Møder man tidligt er der mulighed for morgenmad. Det er der i tidsrummet 6.45-7.15. Morgenmaden spiser vi på Tigerne, og når man har spist, kan man lege i vores alrum.

Kl. 7.30 går børnehavebørnene sammen med deres voksne ovenpå og fordeler sig på deres stuer.

Vuggestuebørnene går oftest på deres stuer lidt tidligere, for at skabe mest mulig ro omkring børnene og afleveringerne.

Hverdagen i vuggestuen

Vuggestuegrupperne arbejder tæt sammen, og alle børn og voksne kender hinanden godt.

Morgensamling

Kl. 8.45 er der morgensamling. Børnene tilbydes et stykke brød, lidt frugt og et glas vand, og så synges der morgensang. Vi synger forskellige sange, og børnene har gerne et ønske om en bestemt sang. På dette tidspunkt, har vi god mulighed for at lave noget fælles med alle stuens børn, og derfor er det vigtigt, at jeres barn er kommet på dette tidspunkt. Vi ser helst at morgensamlingen er uforstyrret, så det er en god ide at aflevere inden 8.45 eller efter 9.15.

Herefter er dagens planlagte læringsforløb i gang. Læs mere om det her under.

Frokost

Vi vasker hænder og spiser frokost kl. 10.45, men hvis vi er på tur, kan tidsplanen godt ændre sig lidt.

Middagslur

Børnene sover i krybberummet eller indenfor på madrasser, når kl. er 12.00. Alle børn i vuggestuen er velkomne til at have deres sovebamse/putteklud med til middagsluren. Hvert barn har et sæt blødt og behageligt tøj, som de kan sove i, liggende i deres kasse. De få børn i vuggestuen, som ikke længere sover til middag, leger gerne på legepladsen med børnehavebørnene.

Eftermiddagsmad

Efter middagsluren spiser vi frugt og brød, som vuggestuebørnenes forældre sørger for på skift. Det er forskelligt, hvad der serveres. Det kan være frugt, brød, pasta, koldskål osv. Der tilbydes vand til. Det er forskelligt, hvad tid vi starter med at spise frugt, men oftest er det omkring kl. 14.00.

Leg

Eftermiddagen består af leg på legepladsen, leg i vuggestuen, fællessang eller andet. De tre vuggestuegrupper slår sig sammen sidst på eftermiddagen og hjælper hinanden.

Hverdagen i børnehaven

I børnehaven har vi også tre stuer, og også her arbejdes der tæt sammen.

Morgenerne

Hver morgen åbner stuerne kl. 7.30. Her er der fokus på en rolig start på dagen. Nogle spiller spil, tegner eller bygger lego. Der er også mulighed for at tage en lille mad i sin madpakke – og sidde og hygge med det.

Kl. 9.30 starter dagens planlagte læringsforløb.

Samling og frokost

Kl. 11.00 samles børnene på stuerne, og her skal der tisses af og vaskes fingre, inden vi spiser frokost.

Ved middagstid er alle på legepladsen.

Eftermiddagsmad

Kl. 14.00 er der frugt. Børnene har deres egne madpakker med hjemmefra. Det er et vigtigt mellemmåltid, da der bruges meget energi på at lege og lære.

Fri leg

Eftermiddagen er dagens frirum. Vi har ikke nogle planlagte aktiviteter, men vi leger de lege, der opstår spontant.

Planlagte læringsforløb for alle børn

I Børnehuset Sofiehaven prioriterer vi, at alle børn dagligt deltager i forskellige planlagte pædagogiske læringsforløb. De pædagogiske læringsforløb tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer og er planlagt stuevis. Da vi ved, at det er i de mindre grupper, der er størst grobund for at sikre både trivsel og læring, tilstræber vi, i det omfang det er muligt, at alle børnene også deltager i mindre grupper af fire til syv børn et par gange om ugen. Læringsforløbene rummer dialogisk læsning, motoriklege, krea, naturprojekter, årstidsbestemte aktiviteter m.m.

Ugeplaner

Hver stue/gruppe har sin egen ugeplan, som hænger på stuerne, og her kan man følge med i, hvad der skal ske. Vi arbejder på at alle ugeplaner også kommer til at ligge på Aula. Hver formiddagsaktivitet er planlagt, og formålet er skrevet i ugeplanen. Efter en periode evalueres læringsforløbet, og det vi har lært, tager vi med os i planlægningen af det næste forløb.

Vi skriver ofte om dagens læringsforløb, som man kan læse om på Aula.

Ugens fællesaktivitet

Fredag kl. 9.30 mødes alle børn og voksne fra hele huset til fællessang i alrummet. Stuerne skiftes til at planlægge fællessangen. Dette er en højt prioriteret aktivitet. Det er rigtig godt for både store og små at mødes om en sjov fælles aktivitet, og ikke mindst for vores mange søskende, er det glædeligt at mødes.

Sidst på dagen

Sidst på eftermiddagen samles børnene igen i alrummet eller på legepladsen.Feedback

Sidst opdateret

18.03.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen