Spring til indhold

Alvorlige smitsomme sygdomme

Indsatsplan i tilfælde af alvorlig smitsom sygdom

 

Situation

 

Et eller flere børn eller medarbejdere udviser symptomer på en alvorlig smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og medarbejdere kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen.

Liste over smitsomme sygdomme, herunder anmeldelsespligtige:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme

Sundhedsstyrelsens publikation:

Smitsomme sygdomme hos børn og unge

 

 

Alarmering

 

Hvor kommer alarmen fra?

 

 • Hvis smitte konstateres i institutionen, alarmeres der via barnet eller en medarbejder
 • Hvis smitte konstateres i hjemmet alarmeres der via den smittede medarbejder, forældre til det smittede barn, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Drejer det sig om en anmeldelsespligtig smitsom sygdom, anmeldes den af den læge, der har diagnosticeret sygdommen, til Styrelsen for Patientsikkerhed, som alarmerer institutionen.

 

Hvem skal alarmeres?

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:

 

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.
 • Pædagogisk leder, Lise-Lotte Tilsted, har ansvaret for formidlingen af denne information.

 

I andre tilfælde af alvorlig smitsom sygdom alarmeres områdeleder, Rikke Skude Ravnholt.

 

 • Den pædagogiske leder alarmerer områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, email: rikr@holb.dk.
 • Sundhedsplejen informeres via telefon eller email og vejleder om den videre færd.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.
 • Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.
 • Chefen for Læring og Trivsel vurderer om kommunens centrale krisestab skal alarmeres.

 

 

Opgaver

 

 • Tag vare på alle børn og begræns risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.
 • Informer om smittefare, og om hvordan man skal forholde sig.

 

 

Handling

 

 • Den pædagogiske leder hjemsender det/den smittede barn/medarbejder.
 • Den pædagogiske leder informerer alle i risikogruppen, og forældre informeres via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig.
 • Den pædagogiske leder orienterer hurtigst muligt samt løbende alle forældre om status via Aula.

 

 

Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Den pædagogiske leder fungerer som kriseleder og organiserer indsatsen. Kriselederen er ansvarlig for, at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt, at chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, orienteres via telefon eller email.

 

 

Bemanding og udstyr

 

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent evt. hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over, hvor du kan finde den nærmeste hjertestarter.

 

 

Kommunikation

 

 • Kriselederen informerer den pædagogiske leder og sørger for, at de berørte børns forældre orienteres via telefon.
 • Den ansvarlige for involverede personer udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til medarbejdere og forældre, som ikke er i risikogruppen.
 • Den ansvarlige for log og dokumentation udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen.
 • Den ansvarlige for kommunikation, chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer presse, internet og intranet samt anden formidling til involverede.

 

 

Kontaktoplysninger

 

 • Pædagogisk leder, Lise-Lotte Tilsted, tlf. 72 36 43 16, email: ligot@holb.dk
 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, rikr@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk
 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen, tlf. 72 36 37 62, email: annsr@holb.dk

 

 

Øvrigt

 

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler og udstyr efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

 Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen