Skolesamarbejdet

Overgangen fra Børnehus til skole

Vi samarbejder fortrinsvis med Bjergmarkskolen, men også de andre skoler i lokalområdet, for at skabe en så glidende overgang fra børnehave til skole som muligt.

Der afholdes løbende møder med repræsentanter fra Bjergmarkskolen, hvor generelle indsatser planlægges. Vi har bl.a. samarbejde omkring børns sprogudvikling, natur, naturfænomener og science.

De kommende skolebørn besøger skolen og har forskellige små forløb sammen med børnehaveklassen og skolens personale.

Ved særlige indsatser omkring det enkelte kommende skolebarn, vil der deltage repræsentanter fra skolen til udviklingsmøder, hvor forældrene også deltager. Derudover holdes der møder i Tværfagligt Udviklingsforum, med ledelsesrepræsentanter fra skole og dagtilbud, fagpersonale fra børneindsatsen, sagsbehandlere og andre relevante samarbejdspartnere.

Senest opdateret 22-08-2023