Spring til indhold

Profil

I børnehuset Ny Munkevænget tilbydes alle børn en tryg og stabil hverdag med kendte voksne, hvor børnene mødes med anerkendelse, nysgerrighed og omsorg.

Vi er optaget af børnenes perspektiv på eget liv, ønsker, håb og drømme

Vi er optaget af børnenes perspektiv på eget liv, på deres ønsker, håb og drømme.

Personalet arbejder med barnets nærmeste udviklingszone, og børnene hjælpes, støttes og vejledes til at indgå i udviklende og sunde relationer. Alle børn skal føle, at de er en del af et fællesskab og de skal have mulighed for at danne venskaber.

Børn lærer gennem leg, og legen er et centralt element i hverdagen. Der er fokus på at tilbyde børnene forskellige læringsmiljøer både inde og ude, og der arbejdes så vidt muligt med mindre børnegrupper.

Børn skal også have mulighed for at lege frit, uden at der er voksne lige i hælene på dem, og derfor tilbydes der også masser af fri leg, hvor børnene har mulighed for at bruge løs af deres fantasi, øve sig på konflikthåndtering og indgå kompromiser med hinanden, for at lege gode lege.

Aktiviteter

Vi arbejder systematisk omkring de 6 temaer i den nye styrkede læreplan, og ud fra vores årshjul. Hver måned har et særligt fokus, som udspringer af et af de 6 temaer, og stuerne planlægger aktiviteter ud fra dette.

Ikke alle aktiviteter skal være planlagte, da spontane ideer fra både børn og voksne også kan skabe grobund for gode og lærerige aktiviteter.

Vekselvirkningen mellem planlagte og spontane aktiviteter giver en god dynamik, og det giver anledning til både at gå helt i dybden med særlige temaer, og samtidig være opsøgende på nyt og ukendt, som spontane ideer og inspiration, ofte kaster af sig.

Personalet er optaget af børnefællesskaber og børnenes perspektiv på eget liv. Alle børn har behov for at kunne indgå et forpligtende fællesskab, og alle børn har ret til, og krav på, at blive hørt og set, for lige præcis den, de er.

Tilsyn

Vi har pædagogisk tilsyn hvert andet år med deltagelse af børnehusets leder, områdeleder, en medarbejderrepræsentant og en forældrerådsrepræsentant. Derudover deltager en leder fra et af Holbæk Kommunes andre børnehuse.

Tilsynet udføres af kommunens pædagogiske udviklingskonsulent. Børnehusenes ledere har siden 2016 været på observation hos hinanden i forbindelse med tilsynet, for at kvalificere dette.

Der er udført tilsyn i Børnehuset NY Munkevænget i marts 2022, og en rapport forventes klar meget snart.

Tilsynsrapport for Munkevængets Børnegård

Læreplan for Dagtilbud Holbæk By

Læreplansevaluering - Ny MunkevængetFeedback

Sidst opdateret

22.02.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen