Spring til indhold

Forældresamarbejdet

I Børnehuset Ny Munkevænget er samarbejdet med forældrene helt naturligt, og noget der vægtes højt.

Et godt samarbejde bygger på gensidig tillid og tryghed

Vi arbejder med gennemsigtighed, så du som forælder altid kan regne med at blive inddraget i overvejelser eller bekymringer omkring dit barn. Du kan til enhver tid tage kontakt med barnets stuepersonale, hvis du har spørgsmål eller undrer dig over noget.

Forældre tilbydes en årlig samtale, der ligger i foråret og omhandler barnets generelle trivsel og udvikling.

I børnehuset har vi et forældreråd, der vælges ved det årlige forældremøde. Man vælges ind for 2 år ad gangen, og der er forældrerådsmøder ca. 3 gange om året.

I Ny Munkevænget bruger vi www.aula.dk  som kommunikationsplatform med forældrene, og du kan oprette dig som bruger, når dit barn starter i institutionen.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen