Spring til indhold

Hverdagen

Børnehuset Ny Munkevænget er et velfungerende og overskueligt børnehus, hvor der hver dag er målrettede aktiviteter planlagt ud fra den enkelte børnegruppes sammensætning.

Det praktiske i hverdagen

I kan som forældre sætte jer ind hverdagen i Børnehuset Ny Munkevænget, så I kan hjælpe os med at skabe de bedste rammer for en sund trivsel og udvikling hos børnene.

Aflevering og afhentning

Vi lægger vægt på, at forældre og personale sammen hjælper barnet til en god start og en god afslutning på dagen. Kontakt personalet, når barnet afleveres og hentes.

Ferie og sygdom

Giv besked i Aula, hvis dit barn holder fri, holder ferie eller er sygt.

Mad og madpakker

Vi lægger vægt på, at barnet får en ernæringsrigtig kost og får indsigt i, hvad der er sundt. Rammerne for måltiderne skal være rolige og hyggelige.

Sovemuligheder

Der er mulighed for, at barnet kan sove, i det omfang der er behov for det. Tal med os om dit barns søvnvaner.

Dagens rytme

Vi har en fast dagsstruktur, hvilket giver tryghed, ro og mere overskud for det enkelte barn.

Skiftetøj

Det er vigtigt, at barnet altid har rent skiftetøj og ekstra fodtøj til al slags vejr i sin garderobe. Husk at holde øje med, om der er, hvad der skal bruges.

Blebørn

Bleer skal medbringes hjemmefra.

Fødselsdage

Vi vil gerne fejre barnets fødselsdag i Børnehuset Ny Munkevænget. Vær opmærksom på vores retningslinjer for private fødselsdage for husets børn.

Medbragt legetøj

Medbragt legetøj er ofte forbundet med problemer og konflikter. Vi ønsker derfor ikke at børnene har legetøj med hjemmefra. Det gælder selvfølgelig ikke for sovebamser og lignende.

Fysiske rammer

Vores børnehus er dejligt overskueligt med plads til forskellige aktiviteter. På legepladsen er der god plads med mulighed for mange forskellige aktiviteter.

Hygiejne

I samarbejde med forældrene lærer vi børnene om vigtigheden af god hygiejne i hverdagen.

Indkøring

Vi tilrettelægger indkøring efter barnets og den enkelte families behov og ønsker.


Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen