Spring til indhold

Årets gang

I vores børnehus arbejder vi ud fra de pædagogiske læreplaner. På Intra ligger vores års- og ugeplaner, som er tilrettelagt ud fra læringsmålene i læreplanerne.

Årshjul og traditioner

Vi har mange årligt tilbagevendende aktiviteter. Nogle af dem følger årets gang. Det er f.eks.:

fælles morgensang

børnefødselsdage

fastelavnsfest

ture f.eks. teater, koncert, bibliotek, skov, strand, Nyvang m.m.

fællesspisning i grupperne (Vuggestuen)

mini-projekt (Mini-børnehaven)

sommerafslutning (Mini-børnehaven)

emneuger (Mini-børnehaven/Børnehaven)

projektfest (Børnehaven)

afslutning for Maxi-børnene (Børnehaven)

små-synger-sammen-dag (Hele huset)

koloni (Børnehaven)Feedback

Sidst opdateret

07.03.2023

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen