Spring til indhold

Indkøring

I Børnehuset Karensminde aftaler vi forløbet med barnets forældre både ved indkøring og ved overgange mellem grupperne.

Den bedst mulige start

Når nye børn begynder i børnehuset, aftales det individuelt hvordan det skal forløbe.

Vi oplever, at børn har forskellige behov, og forældre har forskellige muligheder i forhold til deres arbejdssituation. Vores medarbejdere har stor erfaring med planlægning af opstartsforløb, så det passer bedst muligt for den enkelte familie.

Vuggestuen

I vuggestuen bliver barnet tilknyttet en gruppe. I vuggestuen er der de to grupper, Spilopper og Krummer, for de mindste. Hver gruppe har tilknyttet fire faste voksne - to uddannede pædagoger og to medhjælpere.

Der er ofte samarbejde på tværs af grupperne eller mellem voksne fra forskellige grupper, der i forbindelse med ferie og sygdom er i andre grupper for at hjælpe.

For at gøre opstarten i vuggestuen så god som muligt for det enkelte barn, aftales forløbet med medarbejderne i gruppen.

Forældre skal, i god tid inden barnets start i huset, kontakte os og lave en aftale om en velkomstsamtale.

Minihaven

Minihaven er for de største vuggestuebørn. Børnene bliver flyttet ind i minihaven, efter hvordan flowet er i børnegrupperne med børn omkring toårsalderen. Børnene går i minihaven, indtil de kan flyttes ind i børnehaven.

I minihaven er der to uddannede pædagoger og to medhjælpere samt en pædagogstuderende. Børnetallet kan svinge, alt efter om det er vuggestuebørn eller børnehavebørn (børn over tre år), som er i gruppen.

Overgangen til og fra minihaven aftales individuelt for hvert enkelt barn. Samarbejdet på tværs i huset vil ofte gøre overgangen meget let for børnene.

Børnehaven

I Børnehaven vil barnet være sammen med en masse børn og voksne. For at have en tættere tilknytning til bestemte voksne, har vi delt børnehavebørnene op i fire grupper, Månegruppen, Stjernegruppen, Kometgruppen og Solgruppen. Dog har vi mange aktiviteter, som går på tværs af grupperne, både hvad angår børn og voksne. På den måde får alle voksne kendskab til alle børnene.

Barnet vil være tilknyttet én af grupperne sammen med ca. tretten andre børn i alle aldre. Til hver gruppe er knyttet to voksne – en pædagog og en pædagogmedhjælper.

Opstarten i børnehaven aftales individuelt, men da minihaven og børnehaven har et tæt samarbejde, vil det oftest være meget let for børnene at flytte.Feedback

Sidst opdateret

31.01.2023

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen