Spring til indhold
Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Indkøring

Vi aftaler indkøringsforløbet med barnets forældre, når barnets start i Børnehuset Karensminde og ved overgange til de større grupper.

Den bedst mulige start

Når nye børn begynder i børnehuset, aftales det individuelt hvordan det skal forløbe.

Vi oplever, at børn har forskellige behov, og forældre har forskellige muligheder i forhold til deres arbejdssituation. Derfor er der ingen faste regler for, hvordan opstarten skal være.

Vuggestuen

I vuggestuen bliver barnet tilknytte en gruppe. I vuggestuen er der de to grupper, Spilopper og Krummer, for de mindste. Hver gruppe har tilknyttet tre faste voksne, en pædagogmedhjælper/studerende og to uddannede pædagoger.

Der er ofte samarbejde på tværs af grupperne eller mellem voksne fra forskellige grupper, der i forbindelse med ferie og sygdom er i andre grupper for at hjælpe.

For at gøre opstarten i vuggestuen så god som muligt for det enkelte barn, aftales forløbet med personalet i gruppen.

Forældre skal, i god tid inden barnets start i huset, kontakte os og lave en aftale om en velkomstsamtale.

Mini-børnehaven

Mini-børnehaven er for de største vuggestuebørn. Børnene bliver flyttet ind i mini-børnehaven, efter hvordan flowet er i børnegrupperne. Børnene går i mini-børnehaven, indtil de kan flyttes ind i børnehaven.

I mini-børnehaven er der en uddannet pædagog og to medhjælpere. Børnetallet kan svinge, alt efter om det er vuggestuebørn eller børnehavebørn (børn over tre år), som er i gruppen.

Overgangen til og fra mini-børnehaven aftales individuelt for hvert enkelt barn. Samarbejdet på tværs i huset vil ofte gøre overgangen meget let for børnene.

Børnehaven

I Børnehaven vil barnet være sammen med en masse børn og voksne. For at have en tættere tilknytning til bestemte voksne, har vi delt børnehavebørnene op i tre grupper, Månegruppen, Stjernegruppen og Solgruppen. Dog har vi mange aktiviteter, som går på tværs af grupperne, både hvad angår børn og voksne. På den måde får alle voksne kendskab til alle børnene.

Barnet vil være tilknyttet én af grupperne sammen med ca. femten andre børn i alle aldre. Til hver gruppe er knyttet to voksne – en pædagog og en pædagogmedhjælper.

Opstarten i børnehaven aftales individuelt, men da mini-børnehaven og børnehaven har et tæt samarbejde, vil det oftest være meget let for børnene at flytte.Feedback

Sidst opdateret

25.02.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen