Spring til indhold

Skolesamarbejdet

Vi samarbejder med Bjergmarkskolen og de andre skoler i lokalområdet for at skabe en så glidende overgang som muligt.

Fra børnehus til skole

Vi samarbejder fortrinsvis med Bjergmarkskolen omkring kommende skolebørn. Der afholdes løbende møder hvor generelle indsatser planlægges. Vi har bla. samarbejde omkring børns sprogudvikling, naturfænomener og science.

De kommende skolebørn besøger skolen og har forskellige små forløb sammen med børnehaveklassen og skolens personale.
Ved særlige indsatser omkring det enkelte kommende skolebarn, vil der deltage repræsentanter fra skolen til udviklingsmøder, hvor forældrene også deltager.

Læs mere om Bjergmarkskolen Feedback

Sidst opdateret

23.01.2023

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen