Spring til indhold

Profil

Det, vi fokuserer på, får vi mere af. Det er vores udgangspunkt i det daglige arbejde med børnene.

Idegrundlag

I Børnehuset Holbæk Have er vores pædagogik styret af vores menneskesyn, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og de omstændigheder, der er omkring børnene. Vi møder børnene, hvor de er, og tilpasser vores arbejde derefter. Vi fokuserer på de styrker, vores børn besidder, og hvordan, vi kan udvikle dem i fællesskab. Dette ved at drage omsorg og give børnene en tryg hverdag.

Forudsætningerne for læring og forandringsprocesser

Vi mener, at det er imellem mennesker, at man kan finde forudsætningerne for læring og forandringsprocesser. Det er stemningen, relationerne og det sociale fællesskab, der har afgørende betydning. Vi arbejder på at lære vores børn at være deltagende medborgere i et demokratisk samfund, hvor fokus ligger på at udvikle selvværd, trivsel, sundhed og en generel tro på egen kunnen.

Børnenes sociale udvikling

Vi støtter børnenes generelle udvikling og erfaringsgrundlag, da det ligger til grund for deres videre færden.

For os er det vigtigt at give børnene en oplevelse af at være gyldige medlemmer i et samfund, som har forventninger og forhåbninger på deres vegne. De skal opleve at være medbestemmende og være en del af et forpligtende fællesskab, der bygger på tryghed og trivsel. Vi hjælper dem med skabe et positivt selvbillede, der giver mod på læring og mest af alt mod på livet.

Udvikling og læring

Alle aktiver tager udgangspunkt i den politiske retning, som beskrevet i "Holbæk i Fællesskab", børne- og ungepolitikken, "Fremtidens dagtilbud" samt læreplaner. Børnenes fantasi er drivkraften i det pædagogiske arbejde, og vi bruger deres medfødte undren og kreativitet til at målrette projekter og aktiviteter.

Som pædagogisk personale stræber vi efter at skabe den perfekte balance imellem udfordringer og de kompetencer, vores børn besidder. Hvis vi formår at stræbe efter den nærmeste udviklingszone, kan vi skabe det rette flow, engagement og den rette stemning. Dette vil være grobund for optimal læring og udvikling.

Dette sikrer vi ved at have alle elementer med i vores planlægning af hverdagen med børnene. Vi har fokus på det psykiske, fysiske og det æstetiske børnemiljø. Vi har øje for de forskellige læringsstile og veksler derfor imellem forskellige metoder, så vi kommer hele vejen rundt. Børnene skal mærke, føle, lugte, fornemme og tænke sig til udvikling.

Pædagogisk læreplan for område Holbæk By

Tilsynsrapport for Børnehuset Holbæk Have 2021Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen