Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Medarbejdere

Personalet har et fælles ansvar for, at alle børn trives og er i læring.

Sanne: Leder 37 timer/uge, ansat juni 2009
Sanne Og Trae

Jeg priorieterer, at det enkelte barn trives og er i læringsmæssig udvikling og sætter derved fokus på et godt forældre- og personale-samarbejde. Jeg vægter en høj grad af faglighed blandt mine medarbejdere, og søger til stadighed information om, hvad der rører sig ledelsesmæssigt og pædagogisk. Det er vigtigt for mig at Munkevænget fremstår som et attraktivt børnehus, og at der foregår en kontinuerlig og dynamisk udvikling på alle planer. Jeg har i 2013 afsluttet en diplomuddannelse i ledelse.

Janni: Pædagog 32 timer/uge, ansat maj 2006
Janni

Jeg lægger stor vægt på nærhed og omsorg i mit arbejde. At være nærværende og møde det enkelte barn, hvor det er i sin udvikling, og ud fra det lave pædagogiske aktiviteter. Jeg prioriterer også højt, at børnene kommer ud at lege hver dag. Derudover kan jeg godt lide det tætte forældresamarbejde, der er omkring vuggestuebørn.

Ketty: Pædagogmedhjælper 35 timer/uge, ansat februar 2001
Ketty

Jeg tog pædagogisk grunduddannelse merit i 2003. Mit fokus er at være den person, der yder omsorg, nærvær og tryghed for det enkelte barn. Jeg accepterer børnenes forskelligheder og tager udgangspunkt i det enkelte barns behov. Jeg vægter et godt forældresamarbejde.

Tina Hyrup: Pædagogmedhjælper 16 timer/uge, ansat maj 2011
Tina H

Jeg har arbejdet som dagplejer i 10 år inden jeg startede i Munkevænget. Jeg går op i at være positiv og nærværende, samt at give børnene tryghed i deres hverdag. Jeg tilstræber et åbent, godt og positivt forældresamarbjede.

Trine: Pædagog 25 timer/uge, ansat august 1999
Trine

Jeg vægter højt, at kunne møde og bistå det enkelte barn, der hvor det er, og i den motoriske, sociale og sproglige udvikling. At opleve et barn lære at gå, spise selv og blive selvhjulpent og socialiseret i en børnegruppe er en stor gevinst. Den daglige forældrekontakt og et godt samarbejde er blandt mine kæpheste. Derudover er jeg praktikvejleder for seminariestuderende, hvilket giver mig den udfordring, at huske at reflektere over hvorfor jeg egentlig gør, som jeg gør.

Tina: Pædagog 37 timer/uge, ansat 2002
Hoesttema

Jeg vægter, at hvert enkelte barn føler sig tryg og har en oplevelse af at blive set og hørt. Det mener jeg sker gennem et godt forældresamarbejde. Jeg har fokus på, at der skal være gode relationer mellem børn, hvilket danner basis for venskaber. Børnene skal behandle hinanden og de voksne ordentligt. Jeg tænker - og arbejder meget ud fra de mange intellligenser. Hvert barn har noget særligt, og skal behandles derefter.

Connie: Pædagogmedhjælper 34 timer/uge, ansat april 1990
Connie Og Piger

Jeg synes, tryghed og nærvær overfor børnene er vigtigt i mit arbejde, ligesom jeg mener, det er vigtigt at være imødekommende både overfor børnene og deres forældre

Joan: Pædagogmedhjælper 32 timer/uge, ansat juli 1994
Joan Og Malu

Jeg vægter ar være positiv og nærværende sammen med børnene. Desuden synes jeg, det er vigtigt med et godt personale- og forældresamarbejde. Jeg fokuserer på andre menneskers styrker, og tilrettelægger pædagogiske aktiviteter ud fra hvad børnegruppen har behov for.

Britt: Pædagog 37 timer/uge, ansat oktober 2001
Britt Og Mikkel

I mit pædagogiske arbejde tager jeg udgangspunkt i de mange intelligenser, altså i barnets kompetencer. Jeg lægger stor vægt på det enkelte barns relationer til især de andre børn, men også til de voksne. Jeg arbejder derudover med interessefelter og egne kompetencer, som det musiske og bevægelse, herunder kost, hvor vi har maddage. Også kulturelle oplevelser sætter jeg i fokus, hvor barnet bliver inddraget i fordybelse og medbestemmelse.

Anja: Pædagog 30 timer/uge, ansat august 2010
Anja

Jeg vægter omsorg samt udvikling med kærlig opmuntring og nærhed, som vigtige elementer i mit arbejde som pædagog. Jeg ser et godt forældresamarbejde, som en nødvendighed for en positiv udvikling og vil hermed invitere ind til dette. Forskellighed er en naturlighed, ikke to børn er ens, og de har alle forskellige udtryksformer og interesser. Leg inde/ude, bevægelse, relationsdannelse, drama, medindflydelse på aktivitets valg og fjolleri, mener jeg, er gode forudsætninger for, at møde børnene der, hvor de er hver i sær. Jeg mener bl.a. at det er en vigtig rolle som pædagog, at rumme alle forskelligheder. At have en god dag, er en god målsætning for alle. Netop dét vil jeg forsøge at skabe rammerne for, i samspil med husets øvrige personale.

Rikke: Pædagogmedhjælper 16 timer/uge, ansat november 2012
Rikke

Med udgangspunkt i det enkelte barns behov tilrettelægger jeg forskellige aktiviteter i samarbejde med det øvrige personale. Jeg vægter nærvær og anerkendelse og møder min omverden med et smiFeedback

Sidst opdateret

21.06.2016

Ansvarlig redaktør

Susanne Egelund Nielsen