Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Om Dagplejen Holbæk By

Ved opstart fortæller din dagplejer, hvordan dagligdagen er i dagplejehjemmet. I store træk vil det overordnede være ens i alle hjem, dog vil hvert hjem altid have sit eget særpræg, men hvor tryghed, nærvær, omsorg spontanitet og fleksibilitet er dagplejens styrker.

Dagplejen har en åbningstid fra kl. 06.00 til kl. 18.00, og den enkelte dagplejer har individuel åbningstid, dog inden for en 48 timers ramme.

Dagplejen Holbæk By har 33 dagplejere og 3 dagplejepædagoger, en pædagogisk leder og en assistent til morgentelefon ved sygemeldinger.

Dagplejen kan tilbyde en hjemlighed, hvor nærhed, tryghed og ikke mindst masser af tid til det enkelte barn og familie. I dagplejen vægter vi et højt fagligt niveau, hvor trivsel og læring er kerneopgaven. I dagplejen vil det altid være den samme voksne der er omkring dit barn.

Vi kan altid drøfte eventuelle spørgsmål eller nu de udfordringer der helt naturligt er når man er forældre.

Vi vægter den daglige dialog omkring jeres barns trivsel med jer forældre højt. Dagplejeren vil altid kunne fortælle jer om hvordan jeres barn har haft det i dagplejen.

Det trygge miljø som dagplejen kan tilbyde, er bl.a. godt for børn der er født for tidligt, sensitive børn, børn der vokset op med traumatiske oplevelser m.m. Vi giver jeres barn nærhed og omsorg, som er så vigtig for helt små børn.

Dagplejerne går i legestue 1 gang om ugen på Tjørnegården 1 og på Stormøllevej 9, 4300 Holbæk. Her lærer jeres barn at begå sig sammen med flere børn end i den almindelige hverdag hjemme i dagplejehjemmet. Endvidere lærer barnet den dagplejer at kende, som barnet skal i gæstepleje hos, når jeres faste dagplejere har ferie.

Læs mere om vores aktiviteter på vores facebookside

Inde- og udeliv

Dagplejerne udnytter de omkringliggende grønne arealer eller legepladser i området

Fra dagpleje til børnehus

I Dagtilbudsdistrikt Holbæk By har vi lavet en folder, der beskriver hvordan dit barn overgår fra dagpleje til børnehus, så det foregår på barnets præmisser

Forældresamarbejde

Et godt samarbejde mellem forældre og dagpleje er vigtigt for barnets udvikling og trivsel

Dagplejere i distriktet

Vores dagplejere er fordelt i Holbæk By

Tilsyn

Tilsynsrapporter for Dagplejen Isefjord og Dagplejen Sofielund 2016


Feedback

Sidst opdateret

14.11.2016

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen